Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzingsbesluit standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit standplaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit standplaatsen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2021nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-67532

Z.025345

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit standplaatsen

De burgemeester van Buren;

overwegende dat in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 aan de burgemeester de bevoegdheid is toegekend om locaties aan de provinciale wegen en aan de directe toegangswegen naar de veerponten aan te wijzen waar een standplaats mag worden ingenomen;

overwegende dat standplaatsen aan dan wel nabij een provinciale weg door de wegbeheerder, de Provincie, vanwege de verkeersonveiligheid, worden geweerd;

overwegende dat standplaatsen aan de directe toegangswegen naar de veerponten vanwege de verkeersonveilig worden geweerd;

 

besluit:

 

- dat een standplaats uitsluitend mag worden ingenomen op de volgende daartoe aangewezen locaties;

Langs provinciale wegen:

 

Omschrijving locatie

Plaats

Kadstrale aanduiding

Boomgaard aan de Tielseweg, tussen rotonde Kerk-Avezaath en afslag Erichem.

Kerk-Avezaath

Buren P 487

Boomgaard aan de Provincialeweg, naast woning Provincialeweg 6.

Lienden

Lienden N 1262

Provincialeweg 2a

Lienden

Lienden N 233

 

Aan directe toegangswegen naar de veerponten:

 

Omschrijving locatie

Plaats

Kadastrale aanduiding

Veerweg 1

Beusichem

Buren M 1261

Veerstoep van voetveer Lienden-Rhenen afrit tegenover Marsdijk 26

Lienden

Lienden M 557

 

- dat de aangewezen standplaatsen langs de provinciale wegen komen te vervallen zodra de huidige standplaatshouder de standplaats niet meer gebruikt;

 

- dat het aanwijzingsbesluit d.d. 13 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Vastgesteld te Maurik op 2 maart 2021

 

De burgemeester van Buren,

K.A. Maier