Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Spaarnwoude

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van een terrein voor honden uitlaatservices in het deelgebied Buitenschot

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Spaarnwoude
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van een terrein voor honden uitlaatservices in het deelgebied Buitenschot
CiteertitelAanvulling hondenbeleid Buitenschot
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/627175/CVDR627175_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2016nieuwe regeling

16-05-2012

https://www.spaarnwoude.nl/over/voor-bezoekers, juni 2016

2016/13

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het aanwijzen van een terrein voor honden uitlaatservices in het deelgebied Buitenschot

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

 

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 14 april 2016

 

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 29 maart 2016

 

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

 

 

b e s l u i t :

 

in aanvulling op het hondenbeleid Spaarnwoude het op de kaart gemarkeerde terrein in deelgebied Buitenschot aan te wijzen voor honden uitlaatservices.

Velsen-Zuid, 12 mei 2016

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

de voorzitter,

Drs. Tj.P.J. Talsma