Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Bekrachtingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBekrachtingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2
CiteertitelBekrachtigingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekrachtigingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2 van overeenkomstige toepassing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Van Gemeenschappelijke Regeling (GR) naar Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65965.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202101-01-2021Bekrachtigingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2 van overeenkomstige toepassing

20-01-2021

bgr-2021-162

2021/01/20/6

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekrachtingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2

Het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

Gelezen het voorstel d.d. 16 december 2020;

Besluit:

Bekrachtingsbesluit Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2 van overeenkomstige toepassing

 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 van overeenkomstige toepassing te verklaren het Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2020-2 zoals eerder vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam op 8 april 2020 en zoals vervolgens gepubliceerd op 21 april 2020.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 januari 2021.

 

Het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

 

 

De voorzitter,

Mevr. J. Hoekstra-Sikkema

De secretaris,

drs. M.J. Jellema