Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2021nieuw besluit

23-02-2021

gmb-2021-54695

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

Burgemeester en wethouders van Goirle; gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Goirle;

b e s l u i t e n :

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaar:

 

1. Domeinmanager Bedrijfsvoering

2. Ter vervanging van de onder 1 genoemde ambtenaar: de gemeentesecretaris

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en treedt in de plaats van het voorgaande aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

 

 

Goirle, 23 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Goirle,

J. Hasselman, de secretaris,

M. van Stappershoef, burgemeester,