Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht houdende regels omtrent betaald parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht houdende regels omtrent betaald parkeren
CiteertitelAanwijzing betaald parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit Verlengen parkeerduur in centrale as Wyck.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/612778/CVDR612778_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2021nieuwe regeling

17-02-2021

gmb-2021-54532

2021 - 03581

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht houdende regels omtrent betaald parkeren

Veiligheid & Leefbaarheid / Beleid & Juridische Zaken 2021 - 03581

Behorende bij Collegebesluit: “Invoeren parkeermaatregelen Tuinwijk (Wittevrouwenveld)”.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

 

 • gezien het besluit van de raad van 11 september 2018, nr. 84-2018 tot vaststelling van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018”,

 • Gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2020 (met nummer: 2020-33334, inzake “Invoeren parkeermaatregelen Tuinwijk (Wittevrouwenveld)”,

 • gelet op artikel 26 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018” en

 • gezien artikel 73 van de ‘Mandaten Veiligheid en Leefbaarheid’ van de ‘Mandaatlijst Gemeente Maastricht, van februari 2012 en laatst gewijzigd maart 2018’ waarbij besloten is de bevoegdheid ´tot het aanwijzen van plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd’ te mandateren aan de Teammanager Veiligheid en Leefbaarheid,

BESLUITEN

 

.1. IN TE TREKKEN het bepaalde onder punt 2 van hun besluit van 9 december 2020, corr.nr: 2020-33730, inzake “Verlengen parkeerduur in centrale as Wyck”, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 19a van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2018” mag worden geparkeerd.

2.1 WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelten, waarop van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en zondagen van 12-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in – voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Aalmoezenier Roumenplein

2 uur

Maasgouwstraat

Onbeperkt

Aalmoezenier Roumenstraat

2 uur

Marconistraat

Onbeperkt

Aalmoezenier Verheggenplein

2 uur

Mariabastion

Onbeperkt

Aalmoezenier Verheggenstraat

2 uur

Marjoleinstraat

Onbeperkt

Abtstraat, oostzijde

 • -

  ten noorden van de Patersbaan

 • -

  ten zuiden van de Calvariestraat en pand nr. 2

2 uur

Meerssenerweg (vanaf Scharnerweg tot en met huisnr 362 aan westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat, exclusief MOSA parkeerterrein), uitgezonderd parkeerstrook voor huisnummer 289 - 305.

Onbeperkt

Achter de Barakken (behalve de plaats tegenover huisnummer 25, deze is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.)

2 uur

Meerssenerweg (parkeerstrook voor huisnummers 289 – 305)

2 uur

Acht Zaligheden

Onbeperkt

Meester Ulrichweg

Onbeperkt

Aert van Trichtweg

Onbeperkt

Menno van Coehoornstraat

Onbeperkt

Aesculaapstraat

Onbeperkt

Mergelweg

Onbeperkt

Akeleistraat

Onbeperkt

Merovingenstraat

Onbeperkt

Akerstraat

 • -

  noord tussen Wilhelminasingel en Spoorweglaan

 • -

  zuid tussen Wilhelminasingel en Heugemerweg

2 uur

Minister Goeman Borgesiusplantsoen

Onbeperkt

Albertiplein

2 uur

Minister Aalbersestraat

2 uur

Aldenhofpark

 • -

  oostzijde tussen Tongerseweg en park 

 • -

  noordzijde tussen de Prins Bisschopsingel en het Park

 • -

  tussen Prins Bisschopsingel en Tongerseplein

2 uur

Minister Talmastraat

2 uur

Alexander Battalaan

2 uur

Mgr. Poelsplein

2 uur

Alfons Arïensstraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats tegenover huisnummer 104 t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”).

2 uur

Mgr. Poelsstraat

2 uur

Ambachtsweg

Onbeperkt

Mgr. Schrijnenstraat

2 uur

Andoornstraat

Onbeperkt

Mosalunet

4 uur

Andre Severinweg

Onbeperkt

Mockstraat

Onbeperkt

Anemonenstraat

Onbeperkt

Mockveld

Onbeperkt

Anjelierenstraat

Onbeperkt

Mosasaurusweg

Onbeperkt

Anjoulaan

Onbeperkt

Nassaulaan

Onbeperkt

Antonius Bieleveltstraat

2 uur

Navarralaan

Onbeperkt

Antoon van Elenstraat

Onbeperkt

Nieuwenhofstraat

2 uur

Aramislaan

Onbeperkt

Nobellaan (oostzijde)

Onbeperkt

Arcadiastraat

Onbeperkt

Noormannnensingel

Onbeperkt

Artsenijstraat

Onbeperkt

Notgerusweg

Onbeperkt

Asterstraat

Onbeperkt

Observantenweg

Onbeperkt

Attilaweg

Onbeperkt

Franciscus Romanusweg (behalve de 7e plaats komende vanaf de Oeverwal richting Franciscus Romanusweg aan de zijde van de Maas. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.)

2 uur

August Flamentstraat

Onbeperkt

Old Hickoryplein

Onbeperkt

Aylvalaan

Onbeperkt

Oog van Sint Pieter (gelegen tussen Luikerweg)

Onbeperkt

Athoslaan

Onbeperkt

Oranjeplein

Onbeperkt

Avenue Ceramique (tussen Akerstraat en rotonde t.h.v Serpentilunet.)

4 uur

Orchideeënstraat

Onbeperkt

Baron van Hövellstraat

2 uur

Orleansplein

Onbeperkt

Bastionstraat

Onbeperkt

Orleansstraat

Onbeperkt

Becanusstraat

Onbeperkt

Paltsstraat

Onbeperkt

Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

Onbeperkt

Papenweg

Onbeperkt

Begoniastraat

Onbeperkt

Parallelweg (tussen Stationsstraat en Theodoor Schaepkensstraat, behalve de parkeerplaats op de Parallelweg t.h.v. nr 33. Deze is bestemd t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “autodate”).

2 uur

Bellefroidlunet (behalve de plaats tegenover appartementencomplex met huisnummers 20A t/m 22F, het eerste vak links vanaf de Zeguerslunet. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.)

4 uur

Parkweg

Onbeperkt

Bergweg

Onbeperkt

Pastoor Delruellestraat

Onbeperkt

Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

Onbeperkt

Pastoor Habetsstraat

Onbeperkt

Bilserbaan

Onbeperkt

Pastoor Kribsweg

Onbeperkt

Blekerij

Onbeperkt

Pastoor Wijnenweg

Onbeperkt

Bloemenweg (alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/w gelegen parkeerplaats; tegenover huisnummer 38, t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”).

2 uur

Pater Lemmensstraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats bij de splitsing met de St Hubertuslaan t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”).

Onbeperkt

Bonnefantenstraat (ten zuiden van Academieplein)

2 uur

Paus Johannes 23 straat

2 uur

Boschstraat (beide zijden tussen Achter de Barakken en Maasboulevard)

2 uur

Paus Leo XIII plein

2 uur

Bosscherweg (vanaf huisnummer 185 t/m 235)

2 uur

Paus Leo XIII straat

2 uur

Bourgognestraat

2 uur

Peerboltestraat

2 uur

Brandenburgerplein

Onbeperkt

Perroenweg

Onbeperkt

Brandenburgerweg

Onbeperkt

Pierre Kerstenstraat

2 uur

Brouwersweg (tussen Volksbondweg en Florasingel)

Onbeperkt

Plateauweg

Onbeperkt

Brusselsestraat (combi)

2 uur

Plenkershoven

Onbeperkt

Brusselseweg (vanaf Bilserbaan/Orleansstraat tot aan rotonde Fagotstraat/Frans van de Laarstraat).

Onbeperkt

Polvertorenstraat (zuidzijde tussen Hertogsingel en oostelijke gedeelte Polvertorenstraat.)

2 uur

Burgemeester Ceulenstraat

Onbeperkt

Porselijnstraat (oostzijde)

Onbeperkt

Burgemeester Hennequinstraat (voor huisnumers 39 en 41A/B)

Onbeperkt

Cabergerweg (tussen Stantensingel en Fort Willemweg)

Onbeperkt

Porthoslaan

Onbeperkt

Calvariestraat (combi)

2 uur

President Rooseveltlaan (oostzijde A2 tussen Voltastraat en Frankenstraat.)

Onbeperkt

Cannerweg (tussen Tongerseweg en Aramislaan.)

Onbeperkt

Prinsesselaan

Onbeperkt

Capucijnenstraat

 • -

  noord-/westzijde tussen Herbenusstraat en Hoogfrankrijk

 • -

  oostzijde tussen Grote Gracht en Capucijnengang

2 uur

Prins Bisschopsingel

 • -

  zuidelijke ventweg tussen Sint. Hubertuslaan en Maas

 • -

  noordelijke ventweg tussen Sint Hubertuslaan en Aldenhofpark 

Onbeperkt

Castelmorelaan

Onbeperkt

Prins Bisschopsingel (noordelijke ventweg noordzijde tussen St Hubertuslaan/ St Pieterskade.)

Onbeperkt

Champs Elyseesweg

Onbeperkt

Prinsenlaan

Onbeperkt

Christiaan Sterckstraat

Onbeperkt

Prins Hessen Casselstraat (combi)

Onbeperkt

Chrysantenstraat

Onbeperkt

Prins Mauritslaan (tussen A2 en Sibemaweg)

Onbeperkt

Clavareaustraat

Onbeperkt

Professor van Benedenstraat

Onbeperkt

Clermontlunet

4 uur

Professor Cobbenhagenstraat

Onbeperkt

Condestraat

Onbeperkt

Professor Crahaystraat

Onbeperkt

Daemslunet

4 uur

Professor Dumoulinstraat

Onbeperkt

Dagobertstraat

Onbeperkt

Professor Henketplein

Onbeperkt

D’Artagnanlaan

Onbeperkt

Professor Kernstraat

Onbeperkt

Dauphinstraat

Onbeperkt

Professor Martensstraat

Onbeperkt

Dokter Bakstraat

Onbeperkt

Professor Moserstraat

Onbeperkt

Dokter van Kleefstraat

Onbeperkt

Professor Mullerstraat

Onbeperkt

Duboisdomein

Onbeperkt

Professor Nypelsstraat

Onbeperkt

Duitsepoort (ten zuiden van de Sphinxlunet)

Onbeperkt

Professor Pasmansstraat

Onbeperkt

Duitsepoort (tussen Spoorweglaan en Sphinxlunet)

2 uur

Professor Pieter Willemsstraat

Onbeperkt

Eburonenweg

Onbeperkt

Professor Roerschstraat

Onbeperkt

Edisonstraat (oostzijde)

Onbeperkt

Professor Scholstraat

Onbeperkt

Edmond Jasparstraat

Onbeperkt

Professor Thomassenstraat

Onbeperkt

Eenhoornsingel

Onbeperkt

Proosdijweg

Onbeperkt

Elisabeth Strouvenlaan

Onbeperkt

Randwycksingel

Onbeperkt

Endepolsdomein (westzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Universiteitssingel.)

Onbeperkt

Ranonkelstraat

Onbeperkt

Erfprinsbastionstraat

Onbeperkt

Ravelijnstraat

Onbeperkt

Factorijstraat

Onbeperkt

Rechtstraat

2 uur

Fagotstraat (zuidzijde)

Onbeperkt

Recollectenweg (tussen Observantenweg / Plateauweg.)

2 uur

Fatimaplein

Onbeperkt

Remalunet

4 uur

Florasingel

Onbeperkt

Resedastraat

Onbeperkt

Fons Olterdissenstraat

Onbeperkt

Ringovenweg

Onbeperkt

Forum (nabij Joseph Bechlaan - oostelijk gelegen plaatsen op het Forum.)

Onbeperkt

Robert Schumandomein

Onbeperkt

Franciscus Romanusweg

2 uur

Rozenstraat

Onbeperkt

Frankenstraat Huisnummers: even 60 t/m 122 (per 1-3-2021) en 140 t/m 200 oneven 51 t/m 131 (per 1-3-2021) en 155 t/m 207 AB), behalve de plaats tegenover huisnummer 51, het eerste vak rechts komende vanaf de Koning Clovisstraat/Czaar Peterstraat. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.)

Onbeperkt

Ruiterij

2 uur

Franklinstraat

Onbeperkt

Ruttensingel

Onbeperkt

Franquinetstraat

Onbeperkt

Scharnerweg

 • -

  tussen spoor en A2

 • -

  westzijde vanaf A2 tot aan rotonde Bergerstraat/Wethouder van Caldenborghlaan

Onbeperkt

Frederic Stroekenstraat

2 uur

Schildersplein

2 uur

Frederikbastion

Onbeperkt

Sebastianenweg

Onbeperkt

Furniusstraat

Onbeperkt

Seringenstraat

Onbeperkt

Gaetano Martinolaan

 • -

  oostzijde tussen Paul Henri Spaaklaan en Joseph Bechlaan.

 • -

  westzijde voorzover gelegen tussen P. Henri Spaaklaan en inrit Forum.

 • -

  zuid-/westzijde,vanaf inrit Forum tot aan Joseph Bechlaan

Onbeperkt

Severenplein (tussen Cramer van Brienenstraat en Ambyerstraat-noord.)

Onbeperkt

Gardelaan

Onbeperkt

Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met Adelbert van Scharnlaan.) Alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats nabij de rotonde t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

Onbeperkt

Gardeniersstraat

Onbeperkt

Sint Amandusstraat

Onbeperkt

Gascognelaan

Onbeperkt

Sint Annadal (noord-oostzijde)

Onbeperkt

Gebroeders Hermansstraat

2 uur

Sint Annalaan

Onbeperkt

Gebroeders Moorsweg

Onbeperkt

Sint Antoniuslaan (noordzijde)

2 uur

Gebroeders van Limburglaan

2 uur

Sint Gerardusweg

Onbeperkt

Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein.)

Onbeperkt

Sint Gerlachusweg

Onbeperkt

Gentiaanstraat

Onbeperkt

Sint Hubertuslaan

 • -

  tussen Prins Bisschopsingel en Luikerweg

 • -

  tussen Prins Bisschopsingel en Henri Hermanspark, met uitzondering van de parkeerplaatsen voor de woningen 1 t/m 26.

Onbeperkt

Gerard van Wermweg

Onbeperkt

Sint Lambertuslaan (ten zuiden van Prins Bisschopsingel.)

Onbeperkt

Gildenweg

Onbeperkt

Sint Lambertuslaan (tussen van Heylerhofflaan en Prins Bisschopsingel)

Onbeperkt

Glacisweg

Onbeperkt

Sint Lucassingel

Onbeperkt

Goltziusstraat

2 uur

Sint Maartenslaan

2 uur

Graaf van Waldeckstraat

Onbeperkt

Sint Maartenspoort

2 uur

Grote Gracht

1 uur

Sint Maternusstraat

Onbeperkt

Halvemaanstraat

Onbeperkt

Sint Monulphusweg

Onbeperkt

Heerdergroenweg

Onbeperkt

Sint Nicolaasstraat (tussen Brusselsestraat en Jekerstraat.)

2 uur

Heerderweg

Onbeperkt

Sint Odastraat

Onbeperkt

Heerderdwarsstraat

Onbeperkt

Sint Pieterskade (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

Onbeperkt

Heimoweg

Onbeperkt

Sint Pieterskade (tussen Poort Waarachtig en Prins Bisschopsingel)

Onbeperkt

Henri Hermanspark (alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats gelegen op de hoek Sint Hubertuslaan / Henri Hermanspark tegenover perceel H. Hermanspark nr 4 t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.)

Onbeperkt

Sint Pietersluisweg

Onbeperkt

Herbenusstraat

 • -

  westzijde (tussen Laagfrankrijk en huisnr. 84 en tussen Zakstraat / Kazemattenstraat)

 • -

  oostzijde (tussen Kazemattenstraat / Hoogfrankrijk)

 • -

  zuid-/oostzijde tussen Brusselsestraat en Zakstraat

2 uur

Sint Pieterstraat (ten zuiden van Kleine Looiersstraat incl. de brug over de Jeker (noord-/oostzijde vanaf een punt op 20 meter vanaf de Kleine Looiersstraat.)

2 uur

Hertellplein

2 uur

Sint Rochusweg

Onbeperkt

Hertogsingel (zuid-/westzijde tussen Tongerseplein en Koningin Emmaplein.)

Onbeperkt

Sint Theresiaplein (terrein voor hoofdingang Theresiaparochie)

Onbeperkt

Hertogsingel (oostelijke ventweg tussen Calvariestraat en het Tongerseplein)

2 uur

Sint Willibrordusstraat

Onbeperkt

Henri du Montstraat

2 uur

Sonnevillelunet

4 uur

Henri Govaertsweg

Onbeperkt

Sphinxlunet

4 uur

Het Bat (behalve de plaats voor nummer 12, het derde vak vanaf de hoek, naast de 2 parkeerplaatsen voor elektrisch laden. Deze plaats is bestemd voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.)

2 uur

Spoorweglaan

2 uur

Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

2 uur

Statensingel

2 uur

Hoge Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Burgemeester Ceulenstraat.)

Onbeperkt

Stationsstraat

2 uur

Holsteinbastion

Onbeperkt

Stellalunet

4 uur

Hubert Parisstraat

2 uur

Thorbeckeplantsoen

Onbeperkt

Hunnenweg

Onbeperkt

Tolbiacstraat

Onbeperkt

Hyacintenstraat

Onbeperkt

Tongerseplein (noord-/westzijde tussen Tongerseweg/Hertogsingel)

Onbeperkt

Jekerschans

Onbeperkt

Tongerseplein

 • -

  noord-/oostzijde

 • -

  zuid-/oostzijde tussen Tongerseweg en oostelijke ventweg Prins Bisschopsingel

2 uur

Jekerweg

Onbeperkt

Tongersestraat (noord-/oostzijde tussen Patersbaan/Minderbroedersberg en Polvertorenstraat /Abtstraat)

2 uur

Jonkheer Ruysstraat

2 uur

Tongerseweg (tussen Tongerseplein en Aramislaan/Javastraat.)

Onbeperkt

Joseph Hollmanstraat

Onbeperkt

Tongerseweg (gedeelte tussen Tongersetraat en Tongerseplein.)

2 uur

Kalfstraat

Onbeperkt

Trianonstraat

Onbeperkt

Kardinaal van Rossumplein

2 uur

Trocaderostraat

Onbeperkt

Kardinaal van Rossumstraat

2 uur

Tuindersstraat

Onbeperkt

Karel de Vogelstraat

2 uur

Tulpenstraat

Onbeperkt

Karel Martelstraat

Onbeperkt

Universiteitssingel (vanaf Gaetano Martinolaan tot aan zuidelijke inrit particulier parkeerterrein.)

Onbeperkt

Karolingenstraat

Onbeperkt

Valentijn Clotsstraat

2 uur

Kastanjelaan

Onbeperkt

Van Eyckstraat

2 uur

Keizer Arnulfstraat

Onbeperkt

Van Hasseltkade

 • -

  tussen Kleine Gracht en Maastrichter Grachtstraat

2 uur

Koepelstraat

Onbeperkt

Van Heylerhofflaan (combi)

Onbeperkt

Kolpingstraat

2 uur

Vaubanstraat

Onbeperkt

Kommel (straat) (combi)

2 uur

Via Regia (tussen Sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan, alle parkeerplaatsen combi, behalve de n/o gelegen plaats tussen Dokter van Kleefstraat en Vic Reindersstraat welke gereserveerd is voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met (onderbord) “Autodate".)

Onbeperkt

Koning Childebertstraat

Onbeperkt

Victor de Stuersstraat

Onbeperkt

Koning Clovisstraat

Onbeperkt

Vic. Reindersstraat

Onbeperkt

Koningin Emmaplein (tussen Sint Annalaan / Hertogsingel en Hertogsingel / Brusselsestraat.)

Onbeperkt

Viertorenstraat

Onbeperkt

Koningin Emmaplein (zuid-/oostzijde tussen Brusselsestraat en Hertogsingel)

2 uur

Voedingskanaalweg

2 uur

Koningsplein

Onbeperkt

Volksbondweg

Onbeperkt

Kruisherengang (combi)

2 uur

Volksplein

Onbeperkt

Laag Frankrijk (ten westen van Statensingel.)

2 uur

Voltastraat (behalve de twee plaatsen t.h.v. huisnrs 32-34 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord arts)

Onbeperkt

Lage Barakken

2 uur

Waldeck Pyrmontstraat

Onbeperkt

Lage Kanaaldijk (vanaf Sint Lambertuslaan tot Ursulinenweg.)

Onbeperkt

Weryweg

Onbeperkt

Laurent Polisstraat

Onbeperkt

Weustenraadstraat

Onbeperkt

Leidenlaan (zuid-/oostzijde)

Onbeperkt

Wijngaardstraat

Onbeperkt

Leo Moonenstraat

2 uur

Wilgenlaan

Onbeperkt

Lodewijk de Bisschopstraat

2 uur

Wilhelminasingel, behalve: 1) de plaatsen gelegen op de noord/oostelijke ventweg tussen Antoon Lipkensstraat en Mathias Wijnandsstraat, en 2) de meest zuidelijk gelegen plaats op de westelijke ventweg (oostzijde) tegenover huisnummer 110. Deze is gereserveerd voor het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met (onder)bord “Autodate”.

2 uur

Louis Loyensstraat (zuidzijde oneven huisnummers)

2 uur

Willem Vliegenstraat

Onbeperkt

Luikerweg

Onbeperkt

Wycker Brugstraat

2 uur

L. van Middelhovenweg

Onbeperkt

Wycker Grachtstraat

2 uur

Maagdendries (tussen Bogaardenstraat en Lindenkruis.)

2 uur

Zakstraat

2 uur

Maasboulevard (oostzijde ter hoogte van voormalige Kamer van Koophandel/Maasboulevard 5.)

2 uur

Zeguerslunet

4 uur

2.2 Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelten waarop van maandag t/m zondag van 8-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in – voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur

Aubeldomein

2 uur

Jac. Thijssedomein

2 uur

Bellemontedomein

2 uur

Linnaeusdomein

2 uur

Dopplerdomein

2 uur

Plantijndomein

2 uur

2.3 Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelten waarop van maandag t/m vrijdag van 8-18.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in – voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur

Ben Goeriondomein

Onbeperkt

Lincolndomein

Onbeperkt

Bolivardomein

Onbeperkt

Martin Luther Kingdomein

Onbeperkt

Erasmusdomein (behalve het gedeelte welk aangewezen is als blauwe zone / voor huisnrs 35 - 37)

Onbeperkt

Praaglaan

Onbeperkt

Gandhiplein

Onbeperkt

Romerodomein

Onbeperkt

Garcia Lorcadomein

Onbeperkt

Sadatdomein

Onbeperkt

Hondiusdomein

Onbeperkt

Salernodomein

Onbeperkt

Leuvenlaan

Onbeperkt

Salvador Allendedomein

Onbeperkt

De Beente (4 parkeerplaatsen t.h.v. huisnummer 22-24)

Onbeperkt

2.4 TERREINEN MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende terreinen (of weggedeelten welke vallen onder terreinparkeren), gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand als parkeerterrein, waarop tegen betaling van parkeerbelasting in de parkeerapparatuur (parkeerautomaat) in de – voorzover aanwezig – gemarkeerde parkeervakken mag worden geparkeerd van maandag t/m zaterdag van 8-18.00 uur, donderdag en overige koopavonden van 18-21.00 uur en zondagen van 12-18.00 uur voor een door hen door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Weggedeelte

Tijdsduur

Weggedeelte

Tijdsduur

Academieplein (behalve de vier vergunninghoudersplaatsen direct gelegen aan de rechterzijde, voor de hoofdingang van de Jan van Eijck Academie.)

4 uur

Sint Theresiaplein (terrein voor de hoofdingang van de Sint Theresiaparochie.)

Onbeperkt

Fort Willemweg (parkeerterrein)

Onbeperkt

2.5 WEGGEDEELTE MET PARKEERAUTOMAAT

Aan te wijzen de volgende weggedeelten, gelegen binnen de gemeente en voor het openbaar verkeer openstaand, als weggedeelte, waarop van maandag t/m vrijdag van 8-17.00 uur en op zaterdag en zondagen van 12-17.00 uur tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd in voorzover aanwezig – de gemarkeerde of anderszins aangegeven parkeervakken voor een door hen bepaalde door de parkeerapparatuur aangegeven tijdsduur.

Laan van Brunswijk

3. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.

 

Maastricht, 17 februari 2021.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Teammanager Beleid en Juridische Zaken V&L,

Mr. A.J.M. Bongers