Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het aanwijzen van de persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het aanwijzen van de persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht
 2. artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
 3. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2021nieuwe regeling

27-01-2021

gmb-2021-49512

1217836/1097651

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het aanwijzen van de persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht

De burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling d.d. 27 januari 2021;

 

overwegende:

 • -

  dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op aanvraag het nachtregister dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

 • -

  dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen;

 

gelet op artikel 438 van het Wetboek van Stafrecht en de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering;

besluit:

aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht:

 • 1.

  de opsporingsambtenaren van de nationale politie, als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering;

 • 2.

  de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

   

Vastgesteld op 27 januari 2021.

mw. F. Ravestein

burgemeester