Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent lang gestalde (brom)fietsen (Aanwijzingsbesluit weesfietsen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent lang gestalde (brom)fietsen (Aanwijzingsbesluit weesfietsen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit weesfietsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/602413/CVDR602413_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2019nieuwe regeling

06-08-2019

Gemeenteblad 2019, 199846

1018865/1015277

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent lang gestalde (brom)fietsen (Aanwijzingsbesluit weesfietsen)

Het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp;

 

overwegende dat,

 • -

  lang gestalde (brom)fietsen die ongebruikt op dezelfde plaats staan kunnen leiden tot overlast en beperking van de gebruiksmogelijkheden van de weg;

 • -

  de overlast in de gehele gemeente voor komt en bij een te beperkte locatie gebonden aanpak vaak niet verdwijnt, maar zich verplaatst;

 • -

  in wisselende gebieden de druk op de openbare ruimte vanwege lang gestalde (brom)fietsen die ongebruikt op dezelfde plaats staan hoog is;

gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017;

 

besluit:

 

 • I.

  aan te wijzen als weg of weggedeelte als bedoeld in artikel 5: 12, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waar het verboden is om fietsen of bromfietsen langer dan een onder II. van dit besluit bepaalde periode onafgebroken te laten staan:

   

  alle wegen binnen de bebouwde kom;

 • II.

  de periode waarna het verboden is fietsen of bromfietsen zonder wezenlijke tijdsonderbreking te laten staan te stellen op 28 dagen;

 • III.

  in te trekken het besluit van 19 maart 2013, met kenmerk 13INT02113;

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit weesfietsen’.

Pijnacker-Nootdorp, 6 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

de secretaris

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester

mw. F. Ravestein