Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201831-10-2017Wijziging regeling

31-10-2017

Gemeenteblad 2018, 218199

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

 

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn maken bekend dat de zij in hun vergadering van 31 oktober 2017 hebben vastgesteld het Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen.

 

Het college heeft met ingang van 31 oktober 2017 de volgende personen aangewezen:

a. op grond van artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b., van de Gemeentewet, als heffingsambtenaar:

 • 1.

  voor leges in verband met woonruimteverdeling van standplaatsen voor woonwagens: de directeur bestuurder van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi & Omstreken;

 • 2.

  voor alle overige heffingen: medewerker beleidsuitvoering Belastingen, werkzaam bij het team Belastingen & Vastgoed;

   

b. op grond van artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c., van de Gemeentewet, als invorderingsambtenaar:

 • 1.

  voor leges in verband met de woonruimteverdeling van standplaatsen voor woonwagens: de directeur bestuurder van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi & Omstreken;

 • 2.

  voor alle overige heffingen: medewerker bedrijfsvoering, werkzaam bij het team Financieel beheer;

 

en te bepalen dat ieder voor zich bij uitsluiting van anderen is aangewezen.

 

Het Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen van 7 februari 2017 is ingetrokken.

 

Baarn, 31 oktober 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Baarn,

Namens deze,

De secretaris, de burgemeester,