Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het verbod op nuttigen alcoholhoudende drank in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het verbod op nuttigen alcoholhoudende drank in de openbare ruimte
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod op nuttigen alcoholhoudende drank in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/602413/CVDR602413_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2021nieuwe regeling

02-02-2021

gmb-2021-39954

1065345/1017862

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent het verbod op nuttigen alcoholhoudende drank in de openbare ruimte

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling Wijkzaken d.d. 2 februari 2021;

 

gelet op artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017;

 

besluit:

I. de volgende locaties aan te wijzen als gebieden waar het verboden is om in de openbare ruimte alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

Algemeen

 • a.

  in een straal van 250 meter, gemeten vanaf de hoofdingangen, rond middelbare en basisscholen, jongerencentra, kinderopvangcentra en peuterspeelzalen;

 • b.

  alle kinderspeellocaties, te weten voetbalveldjes, voetbalkooien, skatebanen, speelterreinen voor kinderen van 0 tot 6 jaar, voor kinderen van 6 tot 12 jaar en voor kinderen van 12 jaar en ouder;

 • c.

  alle haltes van de Randstadrail en alle tunnels onder de Randstadrail door;

 • d.

  op de openbare sportparken, uitgezonderd tijdens de door de ter plaatse gevestigde sportclubs georganiseerde activiteiten.

Delfgauw

 • e.

  het winkelcentrum Emerald, begrensd door de straten Schellingstraat en Laan der Zeven Linden;

Pijnacker

 • f.

  het winkelcentrum Ackershof, begrensd door de straten Oostlaan, Emmastraat, Kerkweg en Stationsstraat;

 • g.

  het winkelcentrum Keijzershof, begrensd door de straten Floralaan, Weegbree, Fluitekruid en Speenkruid;

Nootdorp

 • h.

  het winkelcentrum de Parade, begrensd door de straten Kerkweg, Drafbaan, Markt en Koningin Julianastraat.

 • i.

  De Dorpsstraat.

II. dat dit besluit in werking treedt op eerste dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester