Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Goirle
CiteertitelVerordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Goirle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-202101-01-2021nieuwe regeling

02-02-2021

gmb-2021-39773

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Goirle

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Goirle.

 

 

 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Goirle.

 

 

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 februari 2021

de voorzitter

de griffier