Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Gemeente Voorst - Besluit aanwijzing toezichthouders handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Voorst - Besluit aanwijzing toezichthouders handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit aanwijzing toezichthouders handhaving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ook vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 5.10, derde lid, juncto artikel 5.1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 21 van de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst

Artikel 25 van de Afvalstoffenverordening 2009

Artikel 4 van de Verordening afvoer hemelwater en grondwater

Artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's

Artikel 8 van de Brandbeveiligingsverordening 2012

Atikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

Atikel 2.17 van de Crisis- en herstelwet

Artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

Artikel 10 van de Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014

Artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen

Artikel 17 van de Leegstandwet

Artikel 6.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-202101-01-2021Nieuw aanwijzingsbesluit

26-01-2021

gmb-2021-30064

2021-03337

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Voorst - Besluit aanwijzing toezichthouders handhaving (volgens artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))

 

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Voorst; ieder voor zover zijn bevoegdheid strekt;

gelet op artikel 5.10, derde lid, juncto artikel 5.1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op artikel 21 van de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst, op artikel 25 van de Afvalstoffenverordening 2009, op artikel 4 van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, op artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's, op artikel 8 van de Brandbeveiligingsverordening 2012, op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, op artikel 2.17 van de Crisis- en herstelwet (Chw), op artikel 41, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (DHW), op artikel 10 van de Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014, op artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, op artikel 17 van de Leegstandwet en op artikel 6.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2019 (Apv);

B E S L U I T E N:

 • I.

  de volgende personen aan te wijzen als toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Erfgoedverordening 2017 gemeente Voorst, de Afvalstoffenverordening 2009, de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater, de Wet veiligheidsregio's, de Brandbeveiligingsverordening 2012, de Wet basisregistratie personen, de Chw, de DHW, de Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014, de Wet op de kansspelen, de Leegstandwet en de Apv:

 • meneer E.D. Poortman, geb. 12 mei 1987;

 • meneer P.J. de Haan, geb. 3 maart 1976;

 • meneer B.J. Gibcus, geb. 17 september 1986;

 • meneer T. de Haan, geb. 31 mei 1959;

 • meneer H.E. Oussoren, geb. 4 maart 1978;

 • mevrouw D. Heemsbergen, geb. 17 juli 1997;

 • mevrouw G.A.Y. Göttgens, geb. 25 juni 1960;

 • mevrouw J. Eenink, geb. 6 december 1993;

 • meneer L. Lucas, geb. 20 juni 1988;

 • mevrouw J.L. Beltman-Rompelman, geb. 18 juni 1976;

 • meneer T.J.W. Overeem, geb. 10 maart 1965;

 • mevrouw A.J. van Beek, geb. 23 mei 1980;

 • meneer S. Braakman, geb. 11 oktober 1978;

 • mevrouw P.S.E. Dekker-Klein Overmeen, geb. 21 augustus 1967;

 • mevrouw A. Hageman, geb. 4 december 1982;

 • mevrouw J.L. Teunissen, geb. 4 juni 1967;

 • mevrouw A. den Boer, geb. 10 maart 1963;

 • mevrouw T.A. van Triest, geb. 7 januari 1961;

 • mevrouw H.C. van den Brink, geb. 11 juli 1961;

 • meneer F. van Sintmaartensdijk, geb. 10 januari 1972;

 • meneer W.G.H. Ogg, geb. 18 juli 1976;

 • meneer H.M.M. Hutten, geb. 14 november 1959;

 • meneer J. Heijmans, geb. 7 september 1981;

 • mevrouw M. Vaandrager, geb. 19 september 1996;

 • meneer P.J. van der Ploeg, geb. 16 april 1983;

 • mevrouw W. Haarman, geb. 11 september 1982;

 • meneer M. Visser, geb. 11 januari 1980;

 • II.

  meneer H. Weerheim, geb. 10 maart 1993, meneer H.A.J. Dijkhof, geb. 1 maart 1965, meneer J.J. Schoneveld, geb. 3 september 1983, en meneer E. Klein Velderman, geb. 17 juli 1964, aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening 2009, de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater en de Apv;

 • III.

  meneer E. Rijckenberg, geb. 4 mei 1990, en meneer A.G. Roeterd, geb. 25 augustus 1964, aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo en de Apv, voor zover het houtopstanden betreft;

 • IV.

  de volgende personen aan te wijzen als toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet basisregistratie personen:

 • mevrouw J. van Lindenberg, geb. 22 april 1971;

 • meneer H. Olsman, geb. 30 januari 1957;

 • mevrouw S.A. van Oosten-van Nieuwkasteel, geb. 4 mei 1960;

 • mevrouw A. Moerman, geb. 9 mei 1963;

 • mevrouw A.H.M. Boerkamp-Brugman, geb. 28 januari 1958;

 • mevrouw M. van Dijk-de Jong, geb. 9 september 1963;

 • mevrouw W. de Haan-Peters, geb. 9 september 1958;

 • mevrouw M.K. Brakenhoff-Vrolijk, geb. 23 mei 1963;

 • V.

  het besluit van 29 mei 2018 tot aanwijzing van toezichthouders handhaving in te trekken;

 • VI.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2021.

Twello, 26 januari 2021

burgemeester en wethouders

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.A. Wolbers-Cents, secretaris

Twello, 26 januari 2021

burgemeester

drs. J.T.H.M. Penninx