Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van een belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van een belastingdeurwaarder
CiteertitelAanwijzing belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2021nieuwe regeling

11-12-2012

gmb-2021-21334

122273

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de aanwijzing van een belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

B E S L U I T :

 

aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

 

  • A.

    de senior medewerkers invordering in dienst van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

  • B.

    de deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Albrandswaard, d.d. 11-12-2012

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

Hans Cats

de burgemeester,

Ger J. van de Velde- de Wilde