Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren
CiteertitelAanstellingsbesluit tot onbezoldigd gemeenteambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2021nieuwe regeling

11-12-2012

gmb-2021-21329

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

B E S L U I T :

 

aan te stellen als onbezoldigde gemeenteambtenaren

 

 • A.

  De volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling:

  • -

   de directeur;

  • -

   de adjunct directeur;

  • -

   het afdelingshoofd invordering;

  • -

   het afdelingshoofd bestanden;

  • -

   het afdelingshoofd heffingen;

  • -

   de senior medewerkers invordering;

  • -

   de deurwaarders;

  • -

   de medewerkers invordering A;

  • -

   de medewerkers invordering B;

  • -

   de administratief medewerkers invordering;

  • -

   de WOZ-specialist;

  • -

   de WOZ-taxateur;

  • -

   de medewerkers WOZ A;

  • -

   de medewerkers WOZ B;

  • -

   de medewerkers bestanden A;

  • -

   de medewerkers bestanden B;

  • -

   de bestandscontroleurs;

  • -

   de juridisch medewerker heffingen;

  • -

   de medewerkers heffingen A;

  • -

   de medewerkers heffingen B;

  • -

   de administratief medewerkers heffingen;

  • -

   de ICT-specialisten;

  • -

   de medewerker automatisering.

 • B.

  de deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Albrandswaard, d.d. 11-12-2012

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

Hans Cats

de burgemeester,

Ger J. van de Velde- de Wilde