Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent overlast van fiets of bromfiets

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent overlast van fiets of bromfiets
CiteertitelAanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit artikel 2:52 Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2010 van 4 mei 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/647349/CVDR647349_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2021Z/20/096243/187764

05-01-2021

gmb-2021-21294

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent overlast van fiets of bromfiets

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 

Besluiten

Gelet op artikel 2:52 van de Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2020

 

 • 1.

  De volgende plaatsen en uren aan te wijzen waar het verboden is om zich met een fiets of bromfiets te bevinden, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.:.

   

  • Het marktterrein aan de van Diepeningenlaan, tijdens de weekmarkt op donderdag;

  • Het terrein waar een kermis wordt gehouden;

  • De Kastanjelaan, Hoofdstraat, Berkenkade, Eikenlaan, Kerklaan en de Hoogmadeseweg, tijdens het houden van de kleedjesmarkt op Koningsdag;

  • Laan van Berendrecht, tijdens de jaarmarkt.

 • 2.

  Het besluit artikel 2:52 Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2010 van 4 mei 2010 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Leiderdorp, 5 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp

H. Romeijn

Secretaris

L.M. Driessen-Jansen

Burgemeester

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie van dit aanwijzingsbesluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten aanzien van de inwerkingtreding van dit besluit.