Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent plaatsen waar het is toegestaan kampeermiddelen te plaatsen (Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Altena 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent plaatsen waar het is toegestaan kampeermiddelen te plaatsen (Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Altena 2021)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Altena 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Altena/CVDR650665.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-202101-01-2021nieuwe regeling

05-01-2021

gmb-2021-14043

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent plaatsen waar het is toegestaan kampeermiddelen te plaatsen (Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Altena 2021)

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 26, tweede lid, van de Biesboschverordening Altena 2021;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit plaatsen waar het toegestaan kampeermiddelen te plaatsen de Biesbosch Altena 2021.

Artikel 1  

Als plaats waar het is toegestaan kampeermiddelen te plaatsen wordt aangewezen:

 • 1.

  Knotwilg.

Artikel 2  

Onverminderd het gestelde in artikel 1 is het toegestaan campers tussen zonsopkomst en zonsondergang te parkeren op reguliere parkeerplaatsen, ten behoeve van dagrecreatie, en gedurende de in het desbetreffende besluit aangegeven tijden op daartoe aangewezen camperparkeerplaatsen.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Altena 2021.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2021 en werkt terug tot 1 januari 2021.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 5 januari 2021.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.