Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Zaltbommel
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Zaltbommel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
 2. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-202101-01-2021Nieuwe regeling

05-01-2021

gmb-2021-8653

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Zaltbommel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel,

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995,

 

gelet op artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995,

besluit :

 • I.

  Als gemeentearchivaris aan te wijzen: de directeur/streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland;

 • II.

  dat dit besluit een dag na bekendmaking in werking treedt en terugwerkt tot en met 1 januari 2020;

 • III.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Zaltbommel.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel op 5 januari 2021

De secretaris,

W. (Wabe)Wieringa

De burgemeester,

P.C. (Pieter) vanMaaren