Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Fort33

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Fort33
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Fort33
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/626442/CVDR626442_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-202128-12-202004-01-2021Nieuwe regeling

28-12-2020

gmb-2021-4715

L262597

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Fort33

De burgemeester van de gemeente Leusden;

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 151c van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • -

  Artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019, waarin de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

Overwegende dat:

 • -

  Fort33 een cultuurpodium is en een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de gemeente Leusden;

 • -

  Er in de periode tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 wegens de corona pandemie een landelijke lockdown geldt waarbij, los van een aantal uitzonderingen, maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder in groepsverband in de openbare ruimte mogen verblijven;

 • -

  Het de verwachting is dat jongeren in groepsverband op en rond oud en nieuw bijeen zullen komen bij Fort33 hetgeen kan leiden tot (vuurwerk)overlast en andere onregelmatigheden;

 • -

  Het instellen van cameratoezicht een noodzakelijke en welkome aanvulling is op de reeds aanwezige maatregelen om de veiligheidssituatie te verbeteren zoals het toezicht door de gemeentelijke toezichthouders en Boa’s, inzet van extra beveiliging, inzet van de politie en het reeds aanwezige cameratoezicht aan het gebouw van Fort33;

 • -

  Cameratoezicht kan bijdragen aan het voorkomen en verminderen van geweld en overlast op een openbare plaats, in casu bij het gebouw Fort 33;

 • -

  Cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van bezoekers;

 • -

  Cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van opsporing en vervolging door de politie. Het beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden als aanvullende informatie bij de processen-verbaal van strafbare feiten die de politie overhandigt aan het OM;

Besluit

Tot het instellen van cameratoezicht aan het gebouw van Fort33 (Bavoortseweg 25, Leusden) door de plaatsing van twee extra camera’s aan de linker voorgevel/hoek van het gebouw voor de periode van 28 december 2020 tot 4 januari 2021.

 

Leusden,28 december 2020

De burgemeester,

G.Bouwmeester