Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Plassenschap Loosdrecht e.o.

Verkeersbesluit Horregat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePlassenschap Loosdrecht e.o.
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerkeersbesluit Horregat
CiteertitelVerkeersbesluit Horregat
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Scheepvaartverkeerswet
 2. Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2015Nieuwe regeling

16-09-2015

bgr-2021-6

16092015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit Horregat

Het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o.,

 

gezien:

 • 1.

  de gestelde voorwaarde in de watervergunning voor de aanleg van het Horregat (de doorvaart van de 1e Loosdrechtse plas naar de Vuntusplas) om deze doorvaart ieder jaar van 1 november tot 1 maart af te sluiten middels een schot;

 • 2.

  het verzoek van de gemeente Wijdemeren;

 • 3.

  het daartoe strekkende voorstel van het secretariaat.

gelet op:

 • 1.

  de Scheepvaartverkeerswet

 • 2.

  het Binnenvaart Politiereglement en

 • 3.

  het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

 • 4.

  het besluit van burgemeester en wethouders van Loosdrecht d.d. 30 maart 1993;

 • 5.

  het besluit van burgemeester en wethouders van Breukelen d.d. 23 maart 1993.

overwegende dat:

 • 1.

  het wenselijk is dat het Horregat ieder jaar van 1 november tot 1 maart wordt afgesloten om negatieve ecologische effecten op de Vuntusplas te beperken;

 • 2.

  de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer gewaarborgd blijven.

BESLUIT

 • 1.

  tot het afsluiten van het Horregat ieder jaar van 1 november tot 1 maart;

 • 2.

  het instellen van 2-richtingsverkeer tussen de 1e Loosdrechtse plas en de Vuntusplas door de Heul ieder jaar van 1 november tot 1 maart.

Gedurende bovenstaande periode wordt dit besluit op de volgende wijze ter plaatse aangegeven:

Bij het Horregat

Scheepvaartbord B01 60x40 centimeter (verplichte vaarrichting) wordt afgedekt;

Scheepvaartbord F03 60x20 centimeter (onderbord met de tekst "doorvaart gesloten van 1-11 tot 1-03, Vuntusplas bereikbaar via de Heul") wordt geplaatst;

Het plaatsen van een ballenlijn ter afsluiting

Bij de Heul

Scheepvaartbord B01 60x40 centimeter (verplichte vaarrichting) wordt afgedekt; Scheepvaartborden A01 60x40 centimeter (in- of doorvaart verboden) wordt afgedekt Scheepvaartbord F03 60x20 centimeter (onderbord met de tekst "GA TERUG") wordt afgedekt;

 

Dit besluit treedt in werking na publicatie in het plaatselijke huis-aan-huisblad van de gemeente Wijdemeren en via de websites van de gemeente Wijdemeren en Recreatie Midden-Nederland.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. van 16 september 2015.

Namens het dagelijks bestuur

L.H.F.Welter,

secretaris