Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Huisvestingsverordening Terschelling 2019: wijziging koop- en huurprijsgrens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening Terschelling 2019: wijziging koop- en huurprijsgrens
CiteertitelHuisvestingsverordening Terschelling 2019: wijziging koop- en huurprijsgrens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpHuisvesting
Externe bijlageTerschelling: wijziging koopprijs.huurprijsgrens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Terschelling/CVDR625474.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Wijziging

15-12-2020

gmb-2020-354533

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisvestingsverordening Terschelling 2019: wijziging koop- en huurprijsgrens

Gelezen het B&W-advies d.d. 23 november 2020;

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

 

Besluit:

 

1. De in artikel 2.1.a van de Huisvestingsverordening Terschelling 2019 opgenomen huurprijsgrens te wijzigen in € 955

2. De in artikel 2.1.b van de Huisvestingsverordening Terschelling 2019 opgenomen koopprijsgrens te wijzigen in € 471.000.

3. De wijzigingen van de huurprijsgrens en koopprijsgrens in werking te laten treden op 1 januari 2021.

 

Terschelling, 15 december 2020

H.M. de Jong,

C.M. van de Pol,

secretaris/directeur

burgemeester

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,