Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent bepalen van bouwkosten (Bouwkostenindicator (BKI) 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent bepalen van bouwkosten (Bouwkostenindicator (BKI) 2021)
CiteertitelBouwkostenindicator 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-351038

D/20/007651

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent bepalen van bouwkosten (Bouwkostenindicator (BKI) 2021)

Het college besluit:

  • 1.

    De BouwKostenIndicator 2021 vast te stellen met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    De ‘Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw’ vast te stellen.

  • 3.

    De ‘Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten’ vast te stellen.

De vastgestelde documenten, zoals genoemd bij de beslispunten 1 tot en met 3, bekend te maken via het elektronisch Gemeenteblad.

 

Vergadering B&W d.d. : 8 december 2020

Bijlage I De BouwKostenIndicator (BKI) 

 

 

Bijlage II Regeling vaststellen bouwkosten voor Verbouw en Herbouw

Bijlage III Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten