Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent aanwijzing van gebieden verbod op bedelarij (Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij artikel 2:65 Apv Leiden 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent aanwijzing van gebieden verbod op bedelarij (Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij artikel 2:65 Apv Leiden 2020)
CiteertitelGebiedsaanwijzing verbod bedelarij artikel 2:65 Apv Leiden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/645899/CVDR645899_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2020nieuwe regeling

13-10-2020

gmb-2020-350840

20.0494

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent aanwijzing van gebieden verbod op bedelarij (Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij artikel 2:65 Apv Leiden 2020)

Besluiten: 

Gelet op artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet en artikel 2:65 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 de ‘Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij artikel 2:65 Apv Leiden 2020’ vast te stellen:

 

 • 1.

  Op grond van artikel 2:65 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 worden de volgende gebieden aangewezen als gebieden waarin het verboden is op openbare plaatsen te bedelen om geld of andere zaken:

   

  • a.

   Het gebied dat is gelegen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Zijlsingel, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Centrum 1a;

    

  • b.

   Het Diamantplein, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1b;

    

  • c.

   De wijk Groenoord, zijnde het gebied omgrensd door en inclusief de straten Haarlemmerweg, Flemingstraat, Pasteurstraat, Slachthuislaan, Van der Paauwkade en de Maresingel, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1c;

    

  • d.

   Het parkje aan de Zoeterwoudsesingel, inclusief de aangrenzende openbare wegen (de groenvoorziening gelegen tussen de Zoeterwoudsesingel, de Cronesteinkade en het sportpark L.K.V. Sporting Trigon, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1d;

    

  • e.

   Het gebied rondom het Kooiplein, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1e;

    

  • f.

   Het gebied rondom De Kopermolen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1f;

    

  • g.

   Het gebied rondom het Vijf Meiplein, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart 1g;

 • 2.

  dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking;

 • 3.

  dit besluit wordt aangehaald als ‘Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij artikel 2:65 Apv Leiden 2020.

besluit d.d. 13-10-2020

BIJLAGE A Kaart behorende bij B&W besluit Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij als bedoeld in artikel 2:65 Apv Leiden 2020 (Centrum)

(artikel 2.65 Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden)

 

 

(september 2020)

BIJLAGE A Kaart behorende bij B&W besluit Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij als bedoeld in artikel 2:65 Apv Leiden 2020 (Het Diamantplein)

(artikel 2.65 Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden)

 

 

(september 2020)

BIJLAGE C Kaart behorende bij B&W besluit Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij als bedoeld in artikel 2:65 Apv Leiden 2020 (De wijk Groenoord)

(artikel 2.65 Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden)

 

 

(september 2020)

BIJLAGE D Kaart behorende bij B&W besluit Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij als bedoeld in artikel 2:65 Apv Leiden 2020 (het parkje aan de Zoeterwoudsesingel)

(artikel 2.65 Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden)

 

 

(september 2020)

BIJLAGE E Kaart behorende bij B&W besluit Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij als bedoeld in artikel 2:65 Apv Leiden 2020 (het Kooiplein)

(artikel 2.65 Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden)

 

 

(september 2020)

BIJLAGE F Kaart behorende bij B&W besluit Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij als bedoeld in artikel 2:65 Apv Leiden 2020 (de Kopermolen)

(artikel 2.65 Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden)

 

 

(september 2020)

BIJLAGE G Kaart behorende bij B&W besluit Gebiedsaanwijzing verbod bedelarij als bedoeld in artikel 2:65 Apv Leiden 2020 (het Vijf Meiplein)

(artikel 2.65 Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden)

 

 

(september 2020)

 

Perssamenvatting: 

In het centrum en in de gebieden rond het Diamantplein, de wijk Groenoord, het parkje aan de Zoeterwoudsesingel, het Kooiplein, de Kopermolen en het Vijfmeiplein wordt regelmatig door personen gebedeld om geld of andere zaken. Er is gebleken dat er in deze gebieden sprake is van overlast door bedelaars. Om hiertegen op te kunnen treden worden deze gebieden aangewezen als gebied waar het op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 verboden is te bedelen om geld of andere zaken. Met dit aanwijzingsbesluit is het mogelijk de overlast en de negatieve invloed op de openbare orde en het woon- en leefklimaat veroorzaakt door bedelarij te beperken. Een deel van de bedelaars is reeds bekend bij de hulpverlening en het indien dit niet het geval is, zijn er mogelijkheden om personen die bedelen door te verwijzen of te begeleiden naar hulpverlenende instanties, waaronder de Binnenvest;