Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzing van weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzing van weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders
CiteertitelAanwijzing van weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202101-04-2021nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-346775

20.205206

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzing van weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Parkeerverordening gemeente Waadhoeke 2021 en artikel 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2021 van de gemeente Waadhoeke;

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen:

 

 • I.

  De ‘Uitvoeringsregels voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen’, zoals vastgelegd in bijlage I;

 • II.

  De ‘Tijdstippen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan’, zoals vastgelegd in bijlage II;

 • III.

  De ‘Aanwijzing van weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders’, zoals vastgelegd in bijlage III;

 • IV.

  De ‘Aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd’, zoals vastgelegd in bijlage IV;

 • V.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2021. Het besluit wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie op www.overheid.nl;

 • VI.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren 2021”.

Artikel 1  

Parkeerapparatuurplaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de Verordening Parkeerbelastingen 2021 en gelegen in de binnenstad van Franeker zijn:

 

 • a.

  Heerengracht noordzijde;

 • b.

  Zuiderkade;

 • c.

  Hocquart;

 • d.

  Turfkade;

 • e.

  Leeuwarderend;

 • f.

  Academiestraat;

 • f.

  Schilbanken;

 • g.

  Schilcampen;

 • h.

  Waagstraat;

 • i.

  Noord;

 • j.

  Sjaardemastraat;

 • k.

  Sint Martiniplantsoen;

 • n.

  Sjaardemastraat parkeerterrein;

 • o.

  Ockingahiem parkeerterrein;

 • p.

  Noorderbolwerk parkeerterrein en parkeerplaatsen tot huisnr. 11

 • q.

  Zilverstraat

 • r.

  Groenmarkt

Artikel 2  

Belanghebbendenplaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Parkeerverordening gemeente Waadhoeke 2021 en gelegen in de binnenstad van Franeker zijn:

 • a.

  Lijnbaanstraat;

 • b.

  Dijkstraat: gedeelte dat is gelegen onder de woningen 77a t/m 77h;

 • c.

  Zilverstraat zuidzijde;

 • d.

  Froonacker;

 • e.

  Godsacker oostzijde;

 • f.

  Nieuwe Hof;

 • g.

  Noorderbolwerk oostzijde;

 • h.

  Westerbolwerk: gedeelte gelegen achter de Vijverstraat;

 • i.

  Zuiderkade: gedeelte bekend als Molenpôlle aan kanaal(zuid)zijde;

 • j.

  Hocquart: 13 plaatsen gelegen tussen het Hocquart en Voorstraat;

 • k.

  Heerengracht zuidzijde.

Artikel 3  

Belanghebbendenplaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Parkeerverordening gemeente Waadhoeke 2021 en gelegen buiten de stadsgrachten (lees: schil) zijn:

 • a.

  Spaarbankstraat;

 • b.

  Ypeijsingel;

 • c.

  Burgemeester Juckemastraat: gedeelte gelegen tussen de Minne Hofstrastraat en de Ypeijsingel;

 • d.

  Minne Hofstrastraat;

 • e.

  Pier Wensemiusstraat;

 • f.

  Harlingerweg: gedeelte tot de ingang van het stadspark;

 • g.

  Tuinen: gedeelte dat parallel ligt aan de Zuiderkade;

 • h.

  Professor Camperstraat;

 • i.

  Professor Schotanusstraat;

 • j.

  Professor Tydemanstraat;

 • k.

  Professor Loréstraat: gedeelte tussen de Spaarbank- en de Professor Ulricus Huberstraat;

 • l.

  Professor Ulricus Huberstraat;

 • m.

  Willem Lodewijkstraat;

 • n.

  Professor Wassenberghstraat: gedeelte tussen de Willem Lodewijk- en de Professor Ulricus Huberstraat;

 • o.

  Fonteinstraat: gedeelte tussen de Minne Hofstrastraat en de Ypeijsingel;

 • p.

  Noorderbleek;

 • q.

  Spaarbankstraat.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.