Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Gemeente Leusden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders Gemeente Leusden 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders Gemeente Leusden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leusden/626442/CVDR626442_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-344787

L261435

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Gemeente Leusden 2020

Het college en de burgemeester van Leusden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 6.2, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019;

besluiten:

Artikel 1.

De toezichthouders openbare ruimte, zowel met een vast dienstverband als een tijdelijk dienstverband bij de gemeente Leusden, de ingehuurde BOA's, de stagiaires BOA, de ingehuurde toezichthouders en de overige medewerkers van de gemeente, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019 voor zover het onderdelen betreft die een bevoegdheid zijn van het college of de burgemeester.

Artikel 2.

Het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Marktmeester Gemeente Leusden van 27 maart 2020 in te trekken.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Gemeente Leusden 2020”.

Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.

 

Leusden,15 december 2020

Het college en de burgemeester van Leusden,

H.W. deGraaf-Koelewijn

directeur-secretaris

G.J.Bouwmeester

Burgemeester