Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Mandaatbesluit Stichting Paricipe aanvragen (extra) financiële middelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Stichting Paricipe aanvragen (extra) financiële middelen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-342094

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Stichting Paricipe aanvragen (extra) financiële middelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag heeft op 15 december 2020 besloten mandaat te verlenen aan de directeur van Participe (als penvoerder van De Driemaster) en de door hem aangewezen medewerkers om in naam van het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem aanvragen in te dienen tot het verkrijgen van (extra) financiële middelen via bijvoorbeeld landelijke subsidieregelingen.

 

Het mandaat strekt alleen tot het aanvragen van financiële middelen die passen binnen de – met de gemeente gesloten subsidieovereenkomst en gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie.