Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Nadere regels carbidschieten gemeente Voorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels carbidschieten gemeente Voorst
CiteertitelNadere regels carbidschieten gemeente Voorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regels carbidschieten gemeente Voorst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Voorst/626578/CVDR626578_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-340371

2020-75379

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels carbidschieten gemeente Voorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

gelet op artikel 2.6.3a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019;

overwegende dat de druk op de zorg en op de handhavingscapaciteit door de coronacrisis uitzonderlijk hoog is;

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen ten aanzien van het schieten van carbid om een veilige en verantwoorde jaarwisseling te realiseren;

B E S L U I T:

vast te stellen de Nadere regels carbidschieten gemeente Voorst.

Artikel 1  

Er geldt een meldingsplicht voor carbidschieten.

Artikel 2  

Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december 2020 van 10.00 tot 18.00 uur.

Artikel 3  

De melder is minimaal 18 jaar oud, woonachtig in de gemeente Voorst en aanwezig tijdens het carbidschieten.

Artikel 4  

De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten met een deksel of ander hard voorwerp.

Artikel 5  

Het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid van mens en dier.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Nadere regels carbidschieten gemeente Voorst 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020 van burgemeester en wethouders.

E.J.A. Wolbers-Cents, secretaris

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

Algemene toelichting

De komende jaarwisseling (2020-2021) zal in verband met de coronamaatregelen en het algehele vuurwerkverbod, anders verlopen dan voorgaande jaren. Eerder heeft het kabinet al besloten om vanaf deze jaarwisseling knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten te verbieden. Aanleiding voor dat verbod is het grote aantal letsels en incidenten met dit soort vuurwerk. Dit verbod ligt in de lijn met de aanbevelingen die de Onderzoekraad voor de Veiligheid in 2017 heeft geadviseerd. Door het coronavirus COVID-19, heeft het kabinet nu een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd. Dit om niet alleen de zorg die dit jaar al enorm onder druk staat te ontlasten, maar ook om de politie en de boa's te ontlasten. Alleen categorie-1 vuurwerk (fop- en schertsvuurwerk) is nog toegestaan. Daarnaast valt carbid ook niet onder het verbod. Regionaal is het afschieten van carbid een traditie. Helaas kunnen ook bij het carbidschieten gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers vallen. Daarnaast zijn er zorgen over het gevaar van onervaren mensen die overgaan op het afschieten van carbid, als alternatief voor vuurwerk. Om deze redenen is het wenselijk om meer grip te hebben op het carbidschieten binnen de gemeente Voorst. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders nadere regels opgesteld.