Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waar het gebruik van alcoholhoudende drank verboden is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waar het gebruik van alcoholhoudende drank verboden is
CiteertitelAanwijsbesluit gebieden verboden gebruik alcoholhoudende drank 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijsbesluit van 29 november 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/635844/CVDR635844_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2020nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-332282

Regelgevingregister 2020, nr. 1.44

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden waar het gebruik van alcoholhoudende drank verboden is

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

Overwegende dat

 • artikel 2:48 van de Apv Tiel 2019 ons de mogelijkheid biedt om een openbare plaats aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • het verbod niet geldt een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet en een andere plaats dan een horecabedrijf waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet

gelet op artikel 2:48 van de Apv Tiel 2019;

b e s l u i t e n:

 

 • I.

  de volgende openbare plaatsen aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • a.

   de openbare plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen;

  • b.

   de voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden of jongeren ontmoetingsplekken en het gebied in een straal van 25 meter daar omheen (te rekenen vanaf de rand van de kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of jongeren ontmoetingsplek);

 • II.

  in te trekken het aanwijsbesluit van 29 november 2016;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld

in de collegevergadering van 8 december 2020

de secretaris,

L. Bisschops

de burgemeester,

ir. J. Beenakker

Bijlage 1. Binnenstad en omgeving

 

Ophemertsedijk tot Rietmattenstraat

Voor de kijkuit tussen uitgang het Taluud en Konijnenwal

Rietmattenstraat

Konijnenwal

Kwelkade

Cremerstraat

Hertog Willemstraat

Hoveniersweg tot Konijnenwal

Hertog Karellaan tot Hertog Willemstraat

Binnenhoek tot Korte Binnenhoek

Graaf Waltgerlaan

Korte Binnenhoek

Brugstraat

Grote Brugse Grintweg tot Westroijensestraat

Nieuweweg

Fabriekslaantje

Prinses Beatrixlaan tot Scheeringlaan

Annie Foorestraat

Heiligstraat tot Violierstraat

Echteldsedijk tot Annie Foorestraat

Violierstraat

Nieuwe Havendijk

Scheeringlaan tot Violierstraat

Haven

Mr. Thorbeckestraat

Veerweg

Stationsplein

Havenkade

Spoortstraat tot en met het busstation

Waalkade

Lingedijk tot spoorwegovergang Jacob

Havendijk

Bijlage 2. Winkelcentrum Passewaaij

 

 

Parkeerterrein en winkelcomplex inclusief directe omgeving die wordt begrensd door Kroonpad, Kelkpad, Waaierpad, en Koerierspad.

 

Bijlage 3. Winkelcentrum Rauwenhof

 

Parkeerterrein en winkelcomplex inclusief directe omgeving die wordt begrensd door W. Druckerstraat, M. Wibautstraat, S. Groenewegstraat en Rivierenlandlaan

 

 

Bijlage 4. Winkelcentrum Westlede

 

Parkeerterreinen en winkelcomplex inclusief directe omgeving die wordt begrensd door Nieuwe Tielseweg, Westledeplein, Teisterbantlaan, Wadenoijenlaan en Trichtstraat.

 

Bijlage 5. Winkelcentrum Westroijen

 

Parkeerterrein en winkelcomplex inclusief directe omgeving die wordt begrensd door Laan van Westroyen, S. van Haarlemstraat, J. van Neckstraat en de Doode Linge.