Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

AANWIJZINGSBESLUIT VERBOD CARBIDSCHIETEN JAARWISSELING 2020/2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT VERBOD CARBIDSCHIETEN JAARWISSELING 2020/2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod carbid schieten jaarwisseling 2020/2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2020nieuwe regeling

16-12-2020

gmb-2020-331531

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT VERBOD CARBIDSCHIETEN JAARWISSELING 2020/2021

De burgemeester van de gemeente Voerendaal,

 

gelet op artikel 2.52a (Carbidschieten) van de Algemene plaatselijke verordening Voerendaal;

 

overwegende dat

 

 • het tijdens de jaarwisseling 2020/2021 landelijk verboden is vuurwerk te verkopen en af te steken;

   

 • door het instellen van het landelijk vuurwerkverbod de vraag naar middelen voor carbidschieten is toegenomen, waardoor er een aanmerkelijke kans bestaat dat meer dan normaal gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om carbid te schieten;

   

 • daaraan een aanmerkelijk verhoogde kans op geluidsoverlast en gevaar voor de volksgezondheid is verbonden;

   

 • tevens een aanmerkelijke kans op publieke aantrekkingskracht aanwezig is, waardoor de 1.5 meter-afstandsregel mogelijk niet kan worden nageleefd en/of waardoor ongewenste (grote) groepsvorming ontstaat;

   

 • gemeenten in Zuid-Limburg een verbod op carbidschieten wensen in te stellen;

   

 • bij het niet hanteren van een verbod in de gemeente Voerendaal het risico op een aanzuigende werking richting de gemeente Voerendaal zeer reëel is, met gevolgen voor verstoring van de openbare orde;

   

 • gelet op het voorgaande en ter voorkoming van gevaar, schade en overlast het wenselijk wordt geacht het grondgebied van de gemeente Voerendaal aan te wijzen als plaats waar het niet is toegestaan gedurende de jaarwisseling 2020/2021 carbid te schieten;

 

besluit:

 

 • I.

  dat het niet is toegestaan om op het grondgebied van de gehele gemeente Voerendaal vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 1 januari 2021 carbid te schieten;

   

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van de bekendmaking in het Gemeenteblad;

   

 • III.

  dat dit besluit wordt aangehaald als ‘’aanwijzingsbesluit verbod carbidschieten jaarwisseling 2020/2021’’.

Voerendaal, 16 december 2020

DE BURGEMEESTER VAN VOERENDAAL,

W. Houben