Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Aanwijzing gebied beperking verspreiding drukwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebied beperking verspreiding drukwerk
CiteertitelAanwijzing gebied beperking verspreiding drukwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Uitvoeringsbesluit APV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Urk/612771/CVDR612771_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-202007-12-2020Nieuwe regeling

24-12-2020

gmb-2020-327063

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebied beperking verspreiding drukwerk

Burgemeester en wethouders van Urk;

 

overwegende dat op bepaalde plaatsen in de gemeente Urk regelmatig overlast wordt veroorzaakt door het aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen in de nabijheid van winkelgebieden;

 

dat het wenselijk is voor bepaalde plaatsen een verbod uit te vaardigen om geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken;

 

gelet op artikel 2.6 van de Algemene plaatselijke verordening Urk 2018 waarin het verboden wordt op de weg, die deel uitmaakt van een door burgemeester en wethouders aangewezen openbare plaatsen, geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken;

 

gezien het advies van de Politie Flevoland;

besluiten:

  • I.

    het besluit d.d. 5 juni 2008, nr. 0672, in te trekken;

  • II.

    de plaatsen, zoals die zijn aangewezen op de bij dit besluit behorende situatietekening, aan te wijzen als openbare plaatsen waar het verboden is geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken.

Urk,24 november 2020

Burgemeester en wethouders van Urk,

burgemeester,

C.H. van denBos

secretaris,

C.J.M.Swart