Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de Doe mee(r) regeling 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de Doe mee(r) regeling 2021
CiteertitelDoe mee(r) regeling 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2020nieuwe regeling

24-11-2020

gmb-2020-323859

Regelgevingregister 2020, nr. 1.20

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent de Doe mee(r) regeling 2021

De 'Doe mee(r) regeling' is een minimaregeling voor aow-gerechtigden, zelfstandig wonende, inwoners van Culemborg. Dit collegevoorstel behandelt de vaststelling van deze regeling voor 2021 en de mandatering van de uitvoering van deze regeling in 2021 aan ElkWelzijn.

Het college van de gemeente Culemborgbesluit:

 • 1.

  De ‘Doe mee(r) regeling 2021’ (doc 90081) en het bijbehorende aanvraagformulier (doc. 90089) vast te stellen.

 • 2.

  Het plafond voor de 'Doe mee(r) regeling 2021' vast te stellen op € 21.600

 • 3.

  Mandaat te verlenen aan de directeur-bestuurder van ElkWelzijn ten behoeve van het uitvoeren van de ‘Doe mee(r) regeling 2021’, onder voorbehoud van de instemming van de directeur-bestuurder van ElkWelzijn als gemandateerde.

 • 4.

  Een bedrag ter hoogte van € 21.600 te bevoorschotten aan ElkWelzijn zodat ElkWelzijn de individuele toekenningen onder de genoemde kan uitbetalen aan individuele inwoners.

 

Kaders

 

Doel: Het doel is sociale participatie mogelijk maken van ouderen met een minimum inkomen in Culemborg door financiële drempels aan (georganiseerde) sociale

activiteiten te verlagen en zo ook eenzaamheid te voorkomen.

 

Doelgroep: De doelgroep is zelfstandig wonende AOW- gerechtigden in Culemborg met een

minimum- inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

 

Beschikbaar voor: Sociale participatie breed opgevat, het gaat hier om:

 • een activiteit buitenshuis, bij voorkeur in (georganiseerd) gezelschap van anderen, maar een zelfstandige, meer individuele, activiteit mag ook 1 .

 • Hieronder valt ook het nuttigen van maaltijden buitenshuis, alswel het nuttigen van een kopje koffie/thee

 • Contact met de buitenwereld door telefoon, internet, televisie of andere media

Budgettotaal 2021: € 21.600 euro.

 

Budget per individu 2021: Max 120 euro; het benodigde bedrag wordt beschikbaar gesteld op een passende wijze nadat een betrokken professional naar zijn of haar inzicht voldoende heeft kunnen vaststellen dat het bedrag wordt gebruikt zoals aanvrager heeft aangegeven.

 

Uitvoerder: Elkwelzijn

Elkwelzijn heeft als hoofduitvoerder/penvoerder de volgende taken:

 • o

  Het werven van intermediairs bij lokaal functionerende organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen én het maken van afspraken met deze intermediairs.

 • o

  Het afhandelen van aanvragen, specifiek de financiële kant.

 • o

  Het rapporteren aan de gemeente over het gebruik en het functioneren van de regeling

Regeling

 

 • 1.

  Een zelfstandig wonende burger van Culemborg vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd of ouder, met een minimuminkomen tot 110% van de bijstandsnorm, kan een tegemoetkoming krijgen in de kosten die te maken hebben met sociale participatie ter hoogte van maximaal 120 euro per individu.

 • 2.

  Het begrip sociale participatie mag breed opgevat worden, het gaat hier om:

  • a.

   een activiteit buitenshuis, bij voorkeur in (georganiseerd) gezelschap van anderen, maar een zelfstandige, meer individuele, activiteit mag ook2 .

  • b.

   Hieronder valt ook het nuttigen van maaltijden buitenshuis, alswel het nuttigen van een kopje koffie/thee

  • c.

   Contact met de buitenwereld door telefoon, internet, televisie of andere media

 • 3.

  Het aanvragen van deze tegemoetkoming verloopt via een wijkcoach van ElkWelzijn of een intermediair. Deze intermediairs zijn, als voorwaarde, verbonden aan een lokaal functionerende organisatie die zich (ook) bezig houdt met zorg en welzijn voor ouderen.

 • 4.

  Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2021

 • 5.

  Uitbetaling vindt plaats vanaf 1 maart 2021.

 • 6.

  Elkwelzijn coördineert de regeling en maakt afspraken met betreffende organisaties over hun intermediairschap.

 • 7.

  De wijkcoach/intermediair bekijkt of de betreffende burger in aanmerking komt op basis van de volgende criteria.

  • o

   Of het verzoek past binnen sociale participatie

  • o

   Leeftijd: AOW-gerechtigde leeftijd

  • o

   Zelfstandig wonend: ja of nee

  • o

   Minimuminkomen tot 110% bijstandsnorm

 • Het gaat hier om een lichte financiële toets die zo veel als mogelijk aansluit bij de werkwijze van het jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds waarover Elkwelzijn en de intermediairs afspraken maken

 • 8.

  Indien de betreffende burger in aanmerking komt vult de intermediair, al dan niet samen met de betreffende burger, een aanvraagformulier in en dient dit in bij Elkwelzijn.

 • Daarbij beoordeelt de betrokken professional naar zijn of haar inzicht of hij of zij voldoende heeft kunnen vaststellen dat het bedrag wordt gebruikt zoals aanvrager heeft aangegeven.

 • 9.

  Indien akkoord zorgt Elkwelzijn dat het benodigde bedrag, tot een maximum van 120 euro per, op een passende wijze terecht komt bij de aanvrager

 • 10.

  Het totale budget voor deze regeling bedraagt € 21.600 euro waarbij geldt op= op; wie het eerst komt, het eerst maalt.

 • 11.

  Aanvragen die niet meer gehonoreerd kunnen worden omdat het totale bedrag voor een kalenderjaar besteed is worden met ingang van het nieuwe kalenderjaar, indien de regeling voor dat kalenderjaar ook geldt, als eerste afgehandeld.

Elkwelzijn heeft als hoofduitvoerder/penvoerder de volgende taken:

 • o

  Het werven van intermediairs bij lokaal functionerende organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen én het maken van afspraken met deze intermediairs.

 • o

  Het afhandelen van aanvragen, specifiek de financiële kant.

 • o

  Het rapporteren aan de gemeente over het gebruik en het functioneren van de regeling


1

Bijvoorbeeld een strippenkaart voor zwembad, sauna of sportschool, enzovoort.

2

Bijvoorbeeld; een strippenkaart voor zwembad, sauna of sportschool, enzovoort.