Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren Nijmegen
CiteertitelAanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Leerplichtwet 1969

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-202001-01-2020Nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2020-319036

Collegebesluit d.d. 1 december 2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren Nijmegen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

Gelet op artikel 16 lid 1 Leerplichtwet

 

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar Nijmegen

 

 

Artikel 1 Aanwijzing leerplicht ambtenaar

Aan te wijzen als leerplichtambtenaar als bedoeld in artikel 16 eerste lid van de Leerplichtwet 1969: de medewerkers binnen de Afdeling Zorg en Inkomen, Bureau Leerplicht belast met de functie van leerplichtambtenaar.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

  • 2.

    De aanwijzing geldt voor de duur dat met betrokkene is overeengekomen dat hij/zij de betreffendefunctie uitoefent bij de gemeente Nijmegen.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren Nijmegen.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 1 december 2020.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls