Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIntrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020
CiteertitelIntrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpIntrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 176 van de Gemeentewet
 2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020

30-11-2020

bgr-2020-1208

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020

 

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020 met kenmerk 1790564-215027-PDC19;

 

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

 

besluit:

 

Artikel 1

 • 1.

  De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 6 mei 2020 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Het Handhavingskader Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020 wordt ingetrokken.

   

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrbzo.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020.

 

Vastgesteld op 30 november 2020 te Eindhoven

 

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

 

J.A. Jorritsma

 

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november 2020 in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op www.vrbzo.nl. Van dit intrekkingsbesluit wordt voorts mededeling gedaan in het publicatieblad van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.