Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het parkeren door vergunninghouders in de Commandeurstraat te Mechelen (Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Commandeurstraat Mechelen gemeente Gulpen-Wittem 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het parkeren door vergunninghouders in de Commandeurstraat te Mechelen (Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Commandeurstraat Mechelen gemeente Gulpen-Wittem 2021)
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Commandeurstraat Mechelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt 1 jaar na de dag van inwerkingtreding ervan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gulpen-Wittem/487655/CVDR487655_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

29-09-2020

Gulp en Geuljournaal, 13 november 2020

G.20.03586

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het parkeren door vergunninghouders in de Commandeurstraat te Mechelen (Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Commandeurstraat Mechelen gemeente Gulpen-Wittem 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem;

Overwegende dat:

  • Uit de parkeerevaluatie Mechelen 2018 gebleken is dat in de Commandeurstraat sprake is van een hoge parkeerdruk;

  • Uit de parkeerevaluatie Mechelen 2018 blijkt dat het instellen van belanghebbenden parkeren niet de oplossing is voor de ondervonden problematiek;

  • Dat de bewoners van de Commandeurstraat tijdens een bewonersavond gepleit hebben voor het instellen van vergunninghouderparkeren;

  • De gemeente Gulpen-Wittem de effecten van parkeerregulering op de omgeving derhalve nader wenst te onderzoeken;

  • De gemeente Gulpen-Wittem deze effecten proefondervindelijk wenst vast te stellen;

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018;

 

Besluit :

Vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Commandeur-straat Mechelen.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2, eerste en tweede lid van de Parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018.

Artikel 2 Aanwijzing terrein en weggedeelten voor parkeren vergunninghouders

Als terrein en weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders in de zin van artikel 2, eerste lid van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018 het navolgende weggedeelte aan te wijzen, die in beheer is van de gemeente Gulpen-Wittem en waar de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is, zoals hieronder genoemd:

 

Mechelen: Commandeurstraat nr. 8 t/m nr. 56.

Artikel 3 Tijdstippen waarop vergunninghouders mogen parkeren

Als tijdstippen waarop parkeren van vergunninghouders in de zin van artikel 2, tweede lid, is toegestaan vast te stellen: maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 5 Duur van het aanwijzingsbesluit

Dit besluit eindigt 1 jaar na de dag van inwerkingtreding ervan.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Commandeur-straat Mechelen gemeente Gulpen-Wittem 2021.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem.

Gulpen-Wittem, 29 september 2020

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

De burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens