Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ICT samenwerking West-Brabant-West

Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van ICT WBW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieICT samenwerking West-Brabant-West
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van ICT WBW
CiteertitelBesluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van ICT WBW
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-202001-01-2019Nieuwe regeling

29-09-2020

bgr-2020-1198

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van ICT WBW

Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West

 

Gelet op,

 

 • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012

  nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • artikel 7 van de Archiefwet;

 • het mandaatbesluit van het Bestuur van ICT WBW van 4 februari 2019 aan de Directie van ICT WBW.

 

 

b e s l u i t

Artikel 1.  

 • 1.

  Over te gaan tot digitale reproductie van analoge archiefbescheiden die op grond van de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017’ en de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’ voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Dat reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging ‘Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties ADP Workforce HR-Dossier gemeente Moerdijk en ICT WBW’.

Artikel 2.  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van ICT WBW’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

 

 

Namens Bestuur ICT WBW

Zevenbergen, 29 september 2020

Directeur

L. Dantuma

Bijlage 1  

Handboek Vervanging, ‘Vervanging van analoge personeelsdossiers door digitale reproducties in ADP Workforce HR-Dossier gemeente Moerdijk en ICT WBW’