Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Gemeente Voorst - Bekendmaking Gemeenteblad algemeen verbindende voorschriften/Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Voorst - Bekendmaking Gemeenteblad algemeen verbindende voorschriften/Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020
CiteertitelNoodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageNoodverordening 18-11-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2020Nieuwe regeling

18-11-2020

gmb-2020-306918

2020-70738

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Voorst - Bekendmaking Gemeenteblad algemeen verbindende voorschriften/Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020

 

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Op 18 november 2020 heeft de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020 vastgesteld. Hierin staan maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 18 november 2020 is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl. Onder Beleid & regelgeving | Bekendmakingen vindt u een zoekfunctie.

Gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid zijn ook in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op www.voorst.nl onder Bestuur en organisatie | Beleid en regelgeving | Veilig Voorst.

Twello, 23 november 2020

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.A. Wolbers-Cents, secretaris