Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsplan schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021
CiteertitelBeleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsplan Schuldhulpverlening Elburg 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 2, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  5. artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2020Verlenging regeling

16-11-2020

gmb-2020-305722

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021

De gemeenteraad van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2020;

 

overwegende dat, er verschillende wetswijzigingen komen in 2021 en er tijd en ruimte nodig is om met omliggende gemeenten een traject in te gaan voor een aanbieder schuldhulpverlening per 1 januari 2022;

 

het gewenst is om de vastgestelde beleidsregel te verlengen met een jaar.

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en

artikel 2, lid 1 en 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel: het Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021.

 

Besluit van de raad van de gemeente Elburg tot vaststelling van beleidsplan voor de uitvoering van artikel 2, lid 1 en 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Artikel 1. Verlenging beleidsplan Schuldhulpverlening

Het Beleidsplan Schuldhulpverlening Elburg 2017-2020 wordt met een jaar te verlengd en dient te worden aangemerkt als het Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021.

 

Artikel 2. Citeertitel

Dit beleidsplan wordt aangehaald als: Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Elburg 2021.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Elburg in de vergadering van 16 november 2020.

De voorzitter: ir. J.N. Rozendaal

De griffier: mr. ir. M.C. Luiting