Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Omgevingsvisie gemeente Kaag en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOmgevingsvisie gemeente Kaag en Braassem
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenOmgevingsvisie Kaag en Braassem omgevingsvisie kaag en braassem besluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2020nieuwe regeling

26-10-2020

gmb-2020-304278

Tekst van de regeling

Intitulé

Omgevingsvisie gemeente Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken het navolgende bekend. Op grond van artikel artikel 16.26 van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie Kaag en Braassem op maandag 26 oktober 2020 door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem vastgesteld.

De Omgevingsvisie betreft de strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Kaag en Braassem. De toekomst van de fysieke leefomgeving wordt daarbij vanuit een integraal perspectief benaderd. Dat wil zeggen dat sociale, economische en fysieke vraagstukken in samenhang worden beschouwd en vervolgens vertaald naar de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderverdeeld in verschillende thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en verschillende gebiedstypen. De Omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en duurzaamheid.

 

Waar kunt u de Omgevingsvisie Kaag en Braassem vinden?

De Omgevingsvisie is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB-VAS1 in te zien. Verder kan de Omgevingsvisie via de gemeentewebsite www.kaagenbraassem.nl/omgevingsvisie worden bekeken.

 

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Omgevingszaken van de gemeente, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.