Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers
CiteertitelAanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Hendrik-Ido-Ambacht/CVDR639566.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2020Nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-302122

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-I do-Ambacht;

 

gelet op:

 

• artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

• artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffen verordening Hendrik-Ido-Ambacht, eerste wijziging;

• het door de gemeenteraad op 09-09-2019 vastgestelde grondstoffenbeleidsplan 2019-2023.

• de Inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht en afdeling 3.4 van de Awb.

 

Overwegende dat:

 

• de container zowel voor de inzameldienst als voor de gebruikers voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn;

• een evenredige spreiding van glascontainers in de gemeente gewenst is;

• het ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers 6 weken ter inzage heeft gelegen.

 

 

besluit:

 

vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit:

 

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers;

 

 

 

 

Artikel 1  

De volgende plaatsen worden aangewezen als locatie voor een ondergrondse glascontainer:

  • Tegenover Amandelgaarde 65

  • Tegenover Fonteinkruid 45

  • Tegenover Molenhoef 32

  • Struweel

  • Tegenover Voorn 7

  • Wijngaarde

  • Tegenover Zilverreiger 17

  • Tegenover Vlasakker 176

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2020,

de secretaris, de burgemeester,

D. Martens J. Heijkoop