Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent informatiebeheer (Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente IJsselstein 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent informatiebeheer (Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente IJsselstein 2020)
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente IJsselstein 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995
 3. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2020nieuwe regeling

03-11-2020

gmb-2020-302008

846244

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent informatiebeheer (Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente IJsselstein 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

B E S L U I T :

 

 • I.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: de streekarchivaris/directeur van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden;

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden;

 • III.
  • a.

   een Strategisch informatieoverleg in te stellen waarin zitting hebben: de gemeentesecretaris, de gemeentearchivaris, de Teamleider Advies, de Teamleider Interne Ondersteuning, de Informatiebeveiligingsfunctionaris (IBF) en

  • b.

   op voordracht van de onder a. genoemde personen een onafhankelijke deskundige in het Strategisch informatieoverleg te benoemen, voor die gevallen waarbij dit verplicht is gesteld;

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente IJsselstein 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein d.d. 3 november 2020.

de secretaris

E.D. Luchtenburg

de burgemeester

mr. P.J.M. van Domburg