Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021
CiteertitelAanwijzigingsbesluit betaald parkeren 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021
Externe bijlagenAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021-Bijlage 1 Aanw,besl. betaald parkeren 2021-Fiscaal gebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

29-09-2020

gmb-2020-294324

3122318

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2020 en artikel 9 van de verordening parkeerbelastingen 2021;

besluit:

 

 

 

  • 1.

    aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2021 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

  • 2.

    aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2021, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

  • 3.

    dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2021.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Hengelo van 29 september 2020,

de secretaris,

de burgemeester,