Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-202012-10-2020Aanwijzingsbesluit

19-10-2020

gmb-2020-284031

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

 

De manager van de eenheid Dienstverlening van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen;

 

Gelet op artikel 1: 16 van het Burgerlijk wetboek;

Gelet op het 'het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de colleges en burgemeesters van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen en de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen'

 

besluit

vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 1 Aanwijzing Ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen per 12 oktober 2020 als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente De Wolden en Hoogeveen:

  • -

    Mevrouw T.L. Poppen-Ensing.

Artikel 2 Inwerkingtreden in citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 12 oktober 2020. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van deze medewerker bij de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit ambtenaar burgerlijke stand 12 oktober 2020.

 

Aldus vastgesteld op 19 oktober 2020 namens het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen,

Manager Eenheid Dienstverlening

Lumel Brouwer