Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

AANWIJZINGSBESLUIT BOA ALS TOEZICHTHOUDER

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT BOA ALS TOEZICHTHOUDER
CiteertitelAanwijzingsbesluit BOA als toezichthouder
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/641923/CVDR641923_2.html
  3. artikel 41 van de Drank- en Horecawet
  4. artikel 18.4 van de Wet milieubeheer
  5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/38390/CVDR38390_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2020nieuwe regeling

01-10-2020

gmb-2020-279059

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT BOA ALS TOEZICHTHOUDER

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden en de burgemeester van Coevorden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat:

een buitengewoon opsporingsambtenaar tevens als toezichthouder aangesteld kan worden;

 

Gelet op het bepaalde in:

- Hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Coevorden (APV);

- artikel 41, eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet;

- artikel 18.4 van de Wet milieubeheer;

- artikel 34 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Coevorden;

 

BESLUITEN:

I. Gedurende de periode van aanstelling, de medewerker(s) benoemd in de functie buitengewoon opsporingsambtenaar domein I openbare ruimte, in dienst van de gemeente Coevorden, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar domein I openbare ruimte vallen, aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op of krachtens de:

- Algemene wet bestuursrecht;

- Algemene plaatselijke verordening Coevorden;

- Drank- en Horecawet;

- Wet milieubeheer;

- Afvalstoffenverordening Coevorden;

II. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking ervan.

 

 

Coevorden, 1 oktober 2020

 

namens het college van burgemeester en wethouders van Coevorden en de burgemeester van Coevorden, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

teamleider Economie & Leefbaarheid,

 

 

 

E. van Veen