Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal (verboden drankgebruik) centrum Heythuysen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal (verboden drankgebruik) centrum Heythuysen
CiteertitelGebiedsaanwijzing verboden drankgebruik centrum kern Heythuysen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2020Nieuwe regeling

06-10-2020

gmb-2020-269601

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal (verboden drankgebruik) centrum Heythuysen

 

Burgemeester en wethouders van Leudal;

overwegende dat er in het centrum van de kern Heythuysen, regelmatig overlast veroorzaakt wordt door personen die alcoholhoudende dranken nuttigen, hinderlijk op straatmeubilair rondhangen en overlast veroorzaken voor ondernemers, passanten en winkelend publiek;

dat hierover bij de politie regelmatig meldingen worden ontvangen;

dat de Politie Limburg District Noord en Midden-Limburg heeft geadviseerd een verbodsgebied voor alcohol aan te wijzen voor het centrum van de kern Heythuysen waardoor effectiever optreden mogelijk is;

dat het daarom wenselijk wordt geacht voor het centrum van de kern Heythuysen een verbod uit te vaardigen om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben op een openbare plaats en/of straat, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied;

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal (APV),

b e s l u i t e n:

 

 • 1

  Op grond van artikel 2:48 APV het centrum van de kern Heythuysen aan te wijzen als gebied waarin het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijk met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben. Onder het centrum van de kern Heythuysen worden de volgende openbare plaatsen, straten begrepen:

  • -

   Het speeltuintje aan de Schoolstraat;

  • -

   Het parkje gelegen aan de Vlasstraat;

  • -

   de parkeerplaats en het marktterrein achter het oude gemeentehuis;

  • -

   de Dorpsstraat;

  • -

   de Walk tot aan de rotonde bij het gemeentehuis;

  • -

   de Sint Antoniusstraat tot aan de Zadelmakerslaan.

  Zoals aangegeven op de bijgaande kaart.

 • 2

  Te bepalen dat deze aanwijzing niet geldt voor:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel a van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   een andere plaats dan een horecabedrijf onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

  • c.

   tijdens de oudejaarsavond, de nieuwjaarsnacht, de carnavalsdagen en de kermisda.

 • 3

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 4

  Dit besluit wordt aangehaald als Gebiedsaanwijzing verboden drankgebruik centrum kern Heythuysen.

 

Heythuysen, 6 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger

Bijlage