Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-202001-12-2020nieuw besuit

14-10-2020

bgr-2020-1066

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG),

 

Overwegende dat op 14 oktober 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

Overwegende dat artikel 4 van de noodverordening de bevoegdheid geeft om buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders aan te wijzen als degene die belast zijn met het toezicht op de noodverordening;

 

Overwegende dat het eerdere Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 van 20 maart 2020 verduidelijking behoeft.

 

Gelet op artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020.

 

Besluit

 

 

 

1. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub b: alle buitengewone opsporingsambtenaren, werkzaam voor of in opdracht van de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 genoemde gemeenten.

2. Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4 sub c: alle gemeentelijke medewerkers, feitelijk belast met handhaving en toezicht, werkzaam voor of in opdracht van de in artikel 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 genoemde gemeenten.

3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

4. Het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 van 20 maart 2020 wordt ingetrokken.

 

 

Vastgesteld op 14 oktober 2020 te Apeldoorn

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

A.J.M. Heerts