Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020 - 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegionale Woonvisie Noord-Limburg 2020 - 2024
CiteertitelRegionale Woonvisie Noord-Limburg 2020 - 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageRegionale Woonvisie Noord-Limburg 2020 - 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt 2. de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg van 19 april 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2020nieuwe regeling

14-09-2020

gmb-2020-268821

391628

Tekst van de regeling

Intitulé

Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020 - 2024

De gemeenteraad van Gennep,

 

• gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 21 juli 2020;

• gehoord de voorbereidende raadsvergadering d.d. 31 augustus 2020;

 

besluit:

 

 

 

  • 1.

    de Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020 - 2024 vast te stellen waarmee gestuurd wordt op de realisatie van kwalitatief wenselijke woningen op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep;

     

  • 2.

    de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg d.d. 19 april 2016 in te trekken.

 

 

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 14 september 2020.

De raad voornoemd,

De griffier, De heer J.W.M. van der Knaap

De voorzitter, De heer W.I.I. van Beek