Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzingsbesluit standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit standplaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit standplaatsen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-202005-03-2021nieuwe regeling

13-10-2020

gmb-2020-267682

Z.025345

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit standplaatsen

De burgemeester van Buren;

overwegende dat in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 aan de burgemeester de bevoegdheid is toegekend om locaties aan de provinciale wegen en aan de directe toegangswegen naar de veerponten aan te wijzen waar een standplaats mag worden ingenomen;

overwegende dat standplaatsen aan dan wel nabij een provinciale weg door de wegbeheerder, de Provincie, vanwege de verkeersonveiligheid, worden geweerd;

overwegende dat standplaatsen aan de directe toegangswegen naar de veerponten vanwege de verkeersonveilig worden geweerd;

 

besluit:

 

  • -

    dat een standplaats uitsluitend mag worden ingenomen op de volgende daartoe aangewezen locaties:

Plaats

Kadastrale gemeente

Sectieletter

Perceelnummer

Kerk-Avezaath

Buren

P

00487

Lienden

Lienden

N

1262/1263/1264

Lienden

Lienden

N

00332

Beusichem

Buren

M

1261

  • -

    dat de aangewezen standplaats komt te vervallen zodra de huidige standplaatshouder de standplaats niet meer gebruikt;

  • -

    dat het aanwijzingsbesluit d.d. 8 september 2020 wordt ingetrokken.

Vastgesteld te Maurik op 13 oktober 2020.

 

De burgemeester van Buren,

J.A. de Boer MSc