Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020
CiteertitelBesluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2020Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020.

30-03-2020

bgr-2020-1050

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020

 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna: BSOB);

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, en de belastingverordeningen van de aan BSOB deelnemende gemeenten en waterschap Aa en Maas;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen:

Het besluit tijdelijke steunmaatregelen met betrekking tot de financiële impact van het coronavirus.

Artikel 1 Tijdelijke steunmaatregelen 1.1 Opschorten van kohieren De kohieren met betrekking tot de aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen van maart en/of april worden opgeschort. 1.2 Uitstel van betaling Belastingplichtigen die door de uitbraak van het coronavirus financiële problemen krijgen, kunnen uitstel van betaling krijgen. 1.3 Verlenging inlevertermijn aanleveren aanvullende stukken genoemd in verzonden belemmeringsbrief KWS Gezien de huidige omstandigheden is besloten om de inleverdatum van deze aan te leveren stukken te verlengen tot 1 mei 2020. Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel 2.1 Dit besluit treedt per direct in werking voor een termijn van in beginsel twee maanden. 2.2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke steunmaatregelen inzake financiële impact van het coronavirus BSOB 2020.

 

Aldus is dit besluit ter kennis gesteld aan alle leden van het Algemeen Bestuur door de secretaris en per ommegaande door alle leden van het Algemeen Bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant per mail geaccordeerd ter uitvoering.

Oss, 30 maart 2020

de voorzitter, de secretaris,

H.J. Mak G.J.M. van der Zanden