Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit loco-secretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit loco-secretaris
CiteertitelAanwijzingsbesluit loco-secretaris
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 106 van de Gemeentewet
  2. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2020Nieuwe regeling

29-09-2020

gmb-2020-256688

L255533

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit loco-secretaris

Het college van de gemeente Leusden,

 

Gelet op

  • -

    het bepaalde in artikel 106 van de Gemeentewet;

  • -

    het bepaalde in artikel 10.3 en 10.4 van de Awb;

Besluit aan te wijzen als vervanger van de gemeentesecretaris:

1e loco-secretaris: mevrouw H. Verhoef, Organisatiedirecteur

2e loco-secretaris: de heer M. ter Bals, Strategisch adviseur

3e loco-secretaris: mevrouw C.A. de Jong, Strategisch adviseur

4e loco-secretaris: de heer A. de Brouwer, Concerncontroller

 

en hen op te dragen alle taken en verantwoordelijkheden van de directeur-secretaris uit te oefenen, conform de hierboven aangegeven rangorde.

 

Indien een bovengenoemde persoon zijn werkzaamheden voor de gemeente Leusden beëindigt, schuiven de personen die in de rangorde onder hem staan vanaf dat moment in die rangorde een plaats omhoog.

 

Deze aanwijzing gaat in op de dag na bekenmaking en duurt voort totdat deze wordt ingetrokken.

 

Vastgesteld op 29 september 2020,

H.W. deGraaf-Koelewijn

directeur-secretaris

G.J.Bouwmeester

burgemeester