Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit belastingdeurwaarder BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit belastingdeurwaarder BSR
CiteertitelAanwijsbesluit belastingdeurwaarder BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit belastingdeurwaarder BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2020Regeling

28-09-2020

bgr-2020-992

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit belastingdeurwaarder BSR

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna: BSR);

Gelet op artikel 231 lid 2 sub e en artikel 232 lid 4 sub d van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Alle medewerkers binnen team Innen met als functie belastingdeurwaarder aan te wijzen als belastingdeurwaarder van BSR, zoals bedoeld in als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, en artikel 232, vierde lid, onderdeel d van de Gemeentewet.

Dit besluit treedt in werking per 29 september 2020 en wordt aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit belastingdeurwaarder BSR’’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 september 2020.

 

A.H.M. de Vree , plv. voorzitter

Plv. Voorzitter

 

G.M. Scholtus, directeur