Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Aanwijzingsbesluit briefadres Kwintes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit briefadres Kwintes
CiteertitelAanwijzingsbesluit briefadres Kwintes
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-202009-01-2020Nieuw besluit

08-09-2020

gmb-2020-251891

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit briefadres Kwintes

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

Overwegende dat

 

 • door een briefadresgever we beter in staat zijn om natuurlijke personen verder te helpen, doordat er inzicht ontstaat welke natuurlijke personen er hulp nodig hebben en van welke problemen sprake is;

 • de natuurlijke personen daardoor beter geholpen zullen worden en minder tussen wal en schip raken;

 • Kwintes mensen met psychiatrische of psychosociale problemen ondersteunt;

 • de combinatie van briefadresgever en ondersteunende instantie maakt dat Kwintes hier een aangewezen partij voor is.

   

Gelet op

artikel 2.42 lid b van de Wet Basisregistratie personen (wet BRP);

 

Besluit

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit briefadres Kwintes.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Briefadres:

het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

 • b.

  College:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal

Artikel 2 Aanwijzing

Het college wijst de volgende rechtspersoon aan als briefadresgever voor personen in Veenendaal, die niet zelf in een briefadres kunnen voorzien:

Kwintes kantoor Veenendaal

Weverij1

3905 EV Veenendaal

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 9 januari 2020.

 

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit briefadres Kwintes.

 

Vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020,

 

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

secretaris

 

de heer K.J.G. Kats

burgemeester