Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

AANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR B E S L U I T : H.J.M. Visscher, juridisch medewerker Heffingen van het SVHW, aan te wijzen als klachtencoördinator van het SVHW. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en vervangt het aanwijzingsbesluit van 30 december 2015. Klaaswaal, 23 september 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR B E S L U I T : H.J.M. Visscher, juridisch medewerker Heffingen van het SVHW, aan te wijzen als klachtencoördinator van het SVHW. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en vervangt het aanwijzingsbesluit van 30 december 2015. Klaaswaal, 23 september 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit klachtencoordinator
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit klachtencoordinator

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-202023-09-2020Klachtencoorodinator

23-09-2020

bgr-2020-981

Aanwijzingsbesluit

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR B E S L U I T : H.J.M. Visscher, juridisch medewerker Heffingen van het SVHW, aan te wijzen als klachtencoördinator van het SVHW. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en vervangt het aanwijzingsbesluit van 30 december 2015. Klaaswaal, 23 september 2020

DE DIRECTEUR VAN HET SVHW;

Gelet op artikel 1.4.1. van de Klachtenverordening SVHW 2014;

Directeur SVHW